måndag 11 maj 2015

Presentation av wiccaforskning!

Hej, govänner!

Efter de senaste inläggen kan jag nu meddela att min kandidatavhanling är färdig, och redan varit det ett tag! Om här finns nån läsare som också figurer på SFWV:s eller svenska wiccas FB-grupp, så kanske du redan hunnit kika på den redan. Nå, bloggen har fått bli lite förbisedd den senaste tiden, men nu ska jag uppdatera lite kring detta!


Jag hade tänkt lägga upp en länk till min avhandling, men tidigare då jag gjort så så har länken alltid slutat fungera senare, så jag vet inte om det är ändamålsenligt. Nu prövar jag att länka till min dropbok, och om det inte fungerar så får man höra av sig om man är intresserad! Min email finns under kontaktfliken.

För den som inte orkar läsa allt lyder mitt abstrakt såhär:
"I denna avhandling undersöker jag termöversättningar från engelska till svenska inom den moderna naturreligionen wicca. Jag undersöker hurdana skillnader som förekommer mellan teoretiskt och praktiskt språkbruk, med utgångspunkt i en kvalitativ analys av två böcker som blivit översatta till svenska. För den praktiska aspekten genomför jag en webbenkät som behandlar de mest centrala termerna, och som riktas till svenskspråkiga utövare av wicca på internet. Informanternas val analyserar jag kvantitativt. I syftet ingår att lyfta fram problematiken med den wiccanska terminologin.
Som teoretisk ram använder jag Rune Ingos (2007) modell för översättningens fyra grundaspekter. Dessa fyra aspekter har agerat grundpelare i analysen av materialet. I teorin presenterar jag också grundbegreppen inom terminologiläran, i synnerhet den så kallade begreppstriangeln, tillsammans med en presentation av termens plats i terminologiläran.

Analysen visar att både översättare och informanter har svårigheter med vissa termer och kollokationer, detta eftersom begreppen sällan är klart definierade på något av språken. Det förekommer en del slarvfel samt betydande bortfall och inkonsekvens hos översättarna, medan informanterna är mera välvilligt inställda till engelska lån och använder falska vänner. En del begrepp existerar inte inom svenskan, medan vissa svenska termer verkar vara specifika för mindre grupper av informanter. Undersökningen tyder på en hel del begreppsförvirring inom fackområdet, och att ytterligare terminologiska undersökningar vore på sin plats."
 Jag har också tänkt skriva ihop en enklare rapport som är mindre akademisk och mera riktad mot communityn, så att jag får lite sinnesro, för det finns så mycket intressant som jag gärna skulle velat säga men som bara inte fick plats! 30 sidor är i slutändan inte mycket alls.

Det var det jag hade för den här gången! Ha det fint!
//Holly