SFWV

SFWV, Svenskfinlands Wiccavänner, är ett inofficiellt nyhedniskt kontaktnät som kom till i maj 2011 tack vare fem unga, svenskspråkiga wiccaner i Svenskfinland.
Syftet med SFWV är att fungera som en knutpunkt för nyhedningar i Svenskfinland, och att arrangera olika typer av verksamhet för nyhedningar och intresserade. Man behöver alltså inte vara nyhedning eller wiccan för att delta i vår verksamhet.


SFWV upprätthåller en sluten Facebook-grupp som är öppen för alla som vill komma med. Medlemskapen i gruppen kräver godkännande, men vi godkänner alla som uppför sig.
SFWV ordnade tidigare öppna pub- och cafémoots i Vasa, Åbo och Jakobstad. Vi har också arrangerat s.k. wiccanska veckoslut där vi kommer tillsammans och t.ex. firar en sabbat och diskuterar och umgås och utvecklas andligt tillsammans. Dess retreats har än så länge varit begränsade till de grundande medlemmarna, men tanken är att även andra nyhedningar ska vara välkomna i framtiden.

Som en av de grundande medlemmarna i SFWV är det i huvudsak jag som sköter om vår FB-grupp och håller i trådarna för arrangerandet av Vasa-mooten. Inlägg på min blogg som har att göra med SFWV hittar du under kategorin SFWV.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar