måndag 11 maj 2015

Presentation av wiccaforskning!

Hej, govänner!

Efter de senaste inläggen kan jag nu meddela att min kandidatavhanling är färdig, och redan varit det ett tag! Om här finns nån läsare som också figurer på SFWV:s eller svenska wiccas FB-grupp, så kanske du redan hunnit kika på den redan. Nå, bloggen har fått bli lite förbisedd den senaste tiden, men nu ska jag uppdatera lite kring detta!


Jag hade tänkt lägga upp en länk till min avhandling, men tidigare då jag gjort så så har länken alltid slutat fungera senare, så jag vet inte om det är ändamålsenligt. Nu prövar jag att länka till min dropbok, och om det inte fungerar så får man höra av sig om man är intresserad! Min email finns under kontaktfliken.

För den som inte orkar läsa allt lyder mitt abstrakt såhär:
"I denna avhandling undersöker jag termöversättningar från engelska till svenska inom den moderna naturreligionen wicca. Jag undersöker hurdana skillnader som förekommer mellan teoretiskt och praktiskt språkbruk, med utgångspunkt i en kvalitativ analys av två böcker som blivit översatta till svenska. För den praktiska aspekten genomför jag en webbenkät som behandlar de mest centrala termerna, och som riktas till svenskspråkiga utövare av wicca på internet. Informanternas val analyserar jag kvantitativt. I syftet ingår att lyfta fram problematiken med den wiccanska terminologin.
Som teoretisk ram använder jag Rune Ingos (2007) modell för översättningens fyra grundaspekter. Dessa fyra aspekter har agerat grundpelare i analysen av materialet. I teorin presenterar jag också grundbegreppen inom terminologiläran, i synnerhet den så kallade begreppstriangeln, tillsammans med en presentation av termens plats i terminologiläran.

Analysen visar att både översättare och informanter har svårigheter med vissa termer och kollokationer, detta eftersom begreppen sällan är klart definierade på något av språken. Det förekommer en del slarvfel samt betydande bortfall och inkonsekvens hos översättarna, medan informanterna är mera välvilligt inställda till engelska lån och använder falska vänner. En del begrepp existerar inte inom svenskan, medan vissa svenska termer verkar vara specifika för mindre grupper av informanter. Undersökningen tyder på en hel del begreppsförvirring inom fackområdet, och att ytterligare terminologiska undersökningar vore på sin plats."
 Jag har också tänkt skriva ihop en enklare rapport som är mindre akademisk och mera riktad mot communityn, så att jag får lite sinnesro, för det finns så mycket intressant som jag gärna skulle velat säga men som bara inte fick plats! 30 sidor är i slutändan inte mycket alls.

Det var det jag hade för den här gången! Ha det fint!
//Holly

måndag 23 mars 2015

Uppdatering kring wiccaterminologin

Hejsan govänner,
som någon kanske märkte så stängde jag min enkät redan samma vecka som jag öppnade den. Detta eftersom jag fick in så otroligt många fler svar på kort tid än vad jag hade väntat mig! På fyra dagar droppade hela 127 svar in! Av dess kom jämnt 100 den första dagen, sedan lugnade det ner sig, och eftersom jag gärna ville hålla ett tight tidsschema så beslöt jag mig för att den kunde stängas redan i fredags.

Jag har verkligt lite kvar att göra på min avhandling nu, det är egentligen bara att sammanfatta analysen från enkätsvaren och skriva konklusion och lite snabb kritik. Samt rensa och korrigera och antagligen ta bort lite teori, för jag blev lite överentusiastisk i mitt skrivande, och några sidor är nog egentligen överflödiga... :P Och jag skulle kunna skriva SÅ mycket mer om själva analysen!

Därför har jag beslutat som så: Efter att hela kanden är klar kommer jag att skriva en helt skild rapport som är mera utförlig men mindre akademisk, och mera riktad till wiccacommunityn. Detta för att jag tycker det vore nyttigt för andra att få del av det jag har undersökt! Dessutom kan jag där ha helt fria tyglar med att gå in i små detaljer och nörda mig kring enskilda ord och uttryck utan att ha en sidobegränsning som hägrar över mig hela tiden... Plus att jag som terminologistuderande faktiskt kan ta mig friheter och komma med rekommendationer kring språkbruket :D

Så att, håll ögonen öppna! Hittills kan jag ge följande små forskningsgodbitar:
 • Av de första 10 som svarade orkade 3 göra hela enkäten. Jag hann ge upp hoppet.
 • Det var flera deltagare som använde alternativet "Annat" vad gäller kön, så det var alltså inte i onödan jag funderade kring detta.
 • "Kvastskrubben" är tydligen ett etablerat uttryck i finlandssvenska wiccakretsar numera:)
//Holly

tisdag 17 mars 2015

DELTA i enkät om wiccaterminologi!

Som någon kanske läst så gör jag min kandidatavhandling om svensk wiccaterminologi och om översättningar från engelska till svenska.
För detta har jag undersökt de två böcker om wicca som översatts till svenska - En wiccas handbok av Jennifer Hunter och Wicca - vägledning för den självständige utövaren av Scott Cunningham. Men, jag vill också veta vad utövande wiccaner och hedningar använder för termer! Så...

Delta i min enkät. Den öppnades idag, tisdagen 17.3. 2015, och kommer vara öppen fram till fredag 20.3 kl. 8.00.
Den innehåller hela 39 termfrågor, men varje fråga tar inte många sekunder att fylla i, så hela enkäten tar ca. 10 minuter. Sätt undan de 10 minuterna, och gör mig jätteglad!
Du kommer till enkäten här: https://sv.surveymonkey.com/s/wicca

Tack för ditt deltagande, det värderas högt av mig!
//Holly

torsdag 29 januari 2015

Termforskning!

Jag hann byta bloggplatform, sen slutade jag tydligen uppdatera :P Låtom oss säga som så att jag varit alldeles för upptagen för att reda upp mitt liv och studera och vara lycklig, för att hinna utöva särskilt aktivt, eller blogga om det...

Mitt korta inlägg idag gäller detta: MIN KANDIDATAVHANDLING. Jag sitter som bäst på det vetenskapliga biblioteket på kampus och har mailat och forumat och kommunicerat, för att hitta kanaler för att nå ut till svenskspråkiga wiccaner för enkäten som är en del av min avhandling. I all korthet så kommer jag att undersöka vilka svenska termer som används i översatt wiccalitteratur på svenska, och ifall de är de samma som svenskspråkiga wiccaner använder.

Hittills har jag kontaktat följande "Organisationer"
 • Svenska wicca (ett forum)
 • Wicca i fokus (ett forum)
 • Svenska vitkaförbundet
 • Helgons forumavdelning om wicca (en webcommunity)
 • Pakanaverkko
 • Lehto r.y.
 • Witch's Voice
 • Pagan Federation Finland
 • Pagan Federation Skandinavien
 • Svenskfinlands wiccavänner
Ifall det finns nån som har tips på andra kanaler, hör gärna av er! Jag kommer helt säkerligen att skriva om det här då enkätens webbpubliceringsdatum närmar sig, för jag väntar mig få deltagare också härifrån :)

Gå med Gudinnan!
//Holly