måndag 11 juli 2011

Getting started - Vad är Wicca?

Nåja. Efter att ha startat bloggen och låtit den förfalla tänkte jag nu försöka få en ordentlig start på mitt skrivande genom att försöka ge en överblickande och kort förklaring om vad wicca är. Jag säger "försöka", för oftast då jag börjar så blir det en halv novell, men jag ska göra mitt bästa att hålla det koncist!

Wicca har definierats på många olika sätt, och en definition som jag själv tycker faller rätt bra är att "Wicca är en nyhednisk, naturbaserad religion som grundades i Storbritannien på 1950-talet, med starka influenser av bl.a. det keltiska samhället, och övriga folkreligioner från Europa".
Andra definitioner brukar kunna innehålla termer som "ickemissionerande", "decentraliserad", "mysteriereligion", "magisk" och "erfarenhetskoncentrerad". Det är nästintill omöjligt att förklara wicca genom att t.ex. räkna upp vad en wiccan tror på, namn på wiccas Gud/Gudar, antalet anhängare, helig skrift eller budord. Istället kommer jag försöka ta upp de saker som jag själv anser vara viktiga.

En viktig sak som bör nämnas är att an högst troligen får 5 ganska olika svar, ifall man ber 5 olika wiccaner förklara vad wicca är. Det här beror främst på två saker; Att det inte finns nån "huvudorganization" eller liknande inom wicca, som skulle kunna allmänt bestämma vad wicca är och inte är, samt att varje wiccan (anhängare av wicca) själv utformar sin tro och sin trosutövning. Med andra ord kommer den här förklaringen att främst reflektera min egen syn på det hela, men jag försöker ge en så bred syn på min tro som möjligt :) Håll dock i minnet att det här bara är mina tankar och åsikter.

Wicca är naturbaserat, skrev jag. Dethär innebär att vi ser det heliga i naturen, och i allt omkring oss, också i oss själva och i andra mänskor. Vi värnar om naturen, utan att för den skull "be till träd", och vi är i många fall mera miljömedvetna än andra, eftersom vi ser naturen som del av Gudinnan och Guden.

Guden och Gudinnan, skrev jag nyss. Vi tror på en högre makt, som har en feminin och en maskulin sida. En del av oss ser dem som ett, en del av oss som två delar av en helhet, en del av oss ser alla Gudar och Gudinnor som aspekter av de två, och en del av oss föredrar en mer symbolisk synvinkel, där Gudoms-begreppen inte spelar någon roll. I allmänhet kan man säga att de flesta wiccaner vänder sig till de två sidorna av Gudomen i någon form.  Det här innebär alltså att Gudomar från andra pantheon, t.ex. de grekiska, keltiska eller finska, enligt eget tycke kan anammas inom wicca, och ingå i en persons trosutövning. Om jag exempelvis skulle vilja vända mig till Gudinnans kärleksfulla sida kan jag vända mig till henne som sådan, eller till ex. Afrodite. Hur man väljer är upp till var och en, och inget av dem är mer rätt än det andra, eftersom allting i princip bara är olika synesätt.
Sen ska också nämnas att wiccaner ofta använder sig av de 5 elementen eld, vatten, jord, luft och ande, i sina (våra) ritualer.

Nyhednisk, skrev jag i början också. Det här innebär att vi, tillsammans med exempelvis asatron, druidismen och andra "återuppväckta" folkreligioner, gör upp en paraplygrupp med religioner som brukar kallas hedniska, eller paganska (från "pagan") religioner. Jag föredrar termen "ny"hednisk för att särskilja det från de religioner som faktiskt utövas på samma sätt idag som de gjorde tidigare.

Här kommer man oundvikligen in på Wiccas rötter. Det ska betonas att wicca har sin grunder i gamla folkreligioner, men att det är en ny religion. En brittisk man vid namn Gerald Gardner brukar få äran för grundandet av wicca, även om det finns många andra som gett sina influenser. "Det hände sig i alla fall på den tiden...", kring 1950, att Gardner lät sig influeras av bl.a. ceremoniell magi och frimurarordern, och började utöva det som idag är wicca. Skillnaderna till dagens wicca är högst antagligen rätt stor, som sig bör, för wicca är en religion som ligger i ständig förändring, särskilt som den har klassats som den snabbast växande religionen i världen.

Om jag också snabbt ska reda ut de andra stämplarna jag kastade ur mig så blir det ungefär som följande:
"Ickemissionerande", eftersom vi inte försöker omvända någon till vår tro, och inte heller anser att vår väg är den enda rätta. Vi uppskattar samtidigt att ingen heller försöker omvända oss :)
"Decentraliserad", eftersom vi just inte har nåt överhuvud, nåt högsta organ eller huvudkontor, samt att wicca är en väldigt spridd religion, med anhängare över i princip hela världen (med tyngdpunkt på Storbritannien, USA och sen resten av västvärlden).
"Mysteriereligion" och "magisk", eftersom vi tror på dolda/ockulta krafter (och här ska man inte genast bli nervös; "ockult" betyder helt enkelt "dold", och innebär att det är något som mänskan inte kunnat förklara (än)), och att vår trosutövning och våra religiösa riter innehåller magiska element. Det här med magi brukar vara det som folk fäster intresse vid, men jag ska inte ta upp det desto mer här, det kommer säkert upp i ett senare skede.
Till sist hade jag skrivit "erfarenhetskoncentrerad". Med det här menar jag att upplevelser är viktiga, eget personligt engagemang, och närhet med det gudomliga. Att själv medvetet sträva till att utvecklas, och forma sin egen tro.

När det kommer till regler inom wicca finns ingen helig text, inga budord, och inga "gör såhär, gör inte såhär". Däremot finns det ett råd, "the wiccan rede" (ung. "Det wiccanska rådet") som lyder "An ye harm none, do as ye will", och översätts till "Gör vad du vill sålänge du inte skadar någon". Det här rådet ligger i grund till etiken inom wicca, tillsammans med lagen om treenighet, som innebär att allting som man gör, kommer tillbaka till en (trefalt, men det varierar hur man ser på det). Det här gäller inom magi, och i det vardagliga livet, och allt, och kan jämföras med karmalagen, eller den gyllene regeln inom Kristendomen (om man stretchar sina tankar lite ;P)

[caption id="attachment_32" align="aligncenter" width="250" caption="The Rede"][/caption]

Det är svårt att säga hur många wiccaner som finns i världen, men uppskattningar uppgår till ungefär en halv miljon i USA, och lika många i USA. Det här är mina extremt grova avrundningar av ARIS undersökningar, läs själva mer under länken om ni är intresserade..!
I Finland är wicca än så länge en liten religion, som ändå fått en del publicitet. På wicca.fi:s sidor kan man läsa mer, och jag tänkte också för min egen allmänbildnings skull skriva ett inlägg om det nån gång :) Det finns en del organisationer både i Finland och i Norden, för wiccaner och nyhedningar, men att uppskatta antalet nordiska wiccaner är nog svårt. En par tusen, skulle vara min högst amatörmässiga gissning. Och på svenskfinländskt håll kan man kanske på sin höjd tala om 50-100 wiccaner. Minns dock att väldigt många wiccaner döljer sin tro, och att alla siffror kan vara mångdubbelt mer. Samt att det rör på sig på den svenskfinländska wicca-scenen, kan jag lova ;)

Nu tycker jag mig ha lagt grunden för vad wicca är :) Det finns massor jag kunde ta upp än, men jag måste välja bort en hel del, och förhoppningsvis hinner jag ju skriva många inlägg inom den närmaste framtiden. Jag tänkte till exempel skriva om de wiccanska ritualerna, de olika högtiderna vi firar, de olika organisationerna jag känner till, berätta om hur det kom sig att jag fann wicca, dela med mig av erfarenheter och kommentarer, skriva recensioner av wiccarelaterad litteratur, fortsätta bena ut begrepp och termer och också hålla eventuella intresserade up-to-date med vad som händer i den finska och finlandssvenska wiccacommunityn :)

För referenslitteratur på nätet om wicca rekommenderar jag främst Religious Tolerance och wicca.nu, som drivs av Onn. Det finns massor av wiccafakta på nätet. Mycket vettigt, och en sjuk mängd skräp, så på med de skeptiska glasögonen ;P
Under rubriken "Vad är Wicca" i den övre balken här har jag använt Onns introduktion av wicca, eftersom jag tycker att den på ett bättre sätt än jag klarar av, förklarar wicca på ett koncist sätt.

Det här var dock allt för idag! Vi hörs, och Väl mött!
//Holly

2 kommentarer: